Poskytujeme projekčné služby
v oblasti dopravnej infraštruktúry

Naše služby

Naša spoločnosť DIPRO Consult, s.r.o. vznikla v roku 2009 a hlavnou náplňou našej činnosti je poskytovanie projekčných služieb v oblasti dopravnej infraštruktúry. Zákazníkom dlhodobo ponúka profesionálne projekčné služby spĺňajúce všetky aktuálne technické a ekonomické kritériá projektov. Ponúkame návrh a vytvorenie projektovej dokumentácie na mieru. Zabezpečíme kompletný proces tvorby projektovej dokumentácie až po realizačný projekt ako i projektovú dokumentáciu potrebných zmien a skutočného vyhotovenia stavby.

Projekčné
práce

Komplexné projektové
riadenie prípravy projektov

Komplexné projektové
riadenie výstavby projektov