Poskytujeme poradenské služby
v oblasti projekčných prác pri rozvoji infraštruktúry

Naše služby

Naša spoločnosť DIPRO Consult, s.r.o. vznikla v roku 2009 a hlavnou náplňou našej činnosti je poskytovanie projekčných a poradenských služieb v oblasti rozvoja infraštruktúry. Zákazníkom dlhodobo ponúka profesionálne projekčné služby spĺňajúce všetky aktuálne technické a ekonomické kritériá projektov. Poskytujeme komplexné riešenia od fázy návrhu riešenia, zabezpečenia projektovej dokumentácie až po zabezpečenie financovania zo zdrojov EÚ. Zároveň vieme zabezpečiť kompletný proces tvorby projektovej dokumentácie až po realizačný projekt ako aj projektovú dokumentáciu potrebných zmien a skutočného vyhotovenia stavby.

Projekčné
práce

Komplexné projektové
riadenie prípravy projektov

Komplexné projektové
riadenie výstavby projektov