Naše služby

Komplexné projektové riadenie prípravy projektov:

  • Projektový manažment riadenia prípravy projektov
  • Poradenstvo v oblasti zmluvných podmienok FIDIC
  • Posúdenie technickej a ekonomickej primeranosti projektov
  • Dopravné modelovanie na posudzovanie konkrétnych projektových riešení
  • Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
  • Komplexné zabezpečenie prípravy financovania projektov
  • Zaistenie financovania projektov
  • Finančná a technická implementácia projektov