O nás

Naša spoločnosť DIPRO Conslult sa venuje poskytovaniu projekčných služieb
v oblasti dopravnej infraštruktúry už od roku 2009. Vďaka stabilnému zázemiu
a dlhodobej spolupráci s renomovanými odborníkmi z tejto oblasti garantujeme vysoko profesionálne projekčné služby, spĺňajúce všetky aktuálne technické
a ekonomické kritériá projektov.

 

Návrhy a projektovú dokumentáciu vypracovávame presne na mieru každej zákazky. Pre našich klientov zabezpečujeme kompletný proces tvorby projektovej dokumentácie, počnúc predprojektovými prípravami, spracovaním štúdií a analýz, cez projekčné práce až po samotný realizačný projekt. V realizačnej fáze investičného zámeru vypracovávame aj projektovú dokumentáciu potrebných zmien a skutočného vyhotovenia stavby.

 

Našim prvoradým záujmom je nájsť pre každého klienta to najlepšie riešenie. Profesionálny prístup našich projektantov, technikov a dozorov ako
i subdodávateľov nám umožňuje splniť aj tie najvyššie požiadavky našich klientov.
V našej práci maximálne využívame doterajšie bohaté skúsenosti z projektovej
a realizačnej činnosti pri realizácii stavieb dopravnej infraštruktúry.
Našim cieľom je poskytovať klientom komplexné služby v predprojektovej, projektovej a realizačnej fáze investičného procesu.

Bude pre nás cťou spolupracovať pri príprave a realizácii Vašej investície.

Ponúkané služby v oblasti dopravnej infraštruktúry:

  • Spracovanie štúdií a analýz
  • Projekčné práce
  • Komplexné projektové riadenie prípravy projektov
  • Komplexné projektové riadenie výstavby projektov
  • Poradenské a konzultačné služby