Naše služby

Poradenské a konzultačné služby

  • Poradenské a konzultačné služby
  • Poradenské a konzultačné služby pri procese SEIA a EIA
  • Zastupovanie klientov pri implementácii projektov
  • Zastupovanie klientov v procese verejného obstarávania
  • Zastupovanie klientov pri tvorbe zmluvných vzťahov a dodatkov