Naše služby

Projekčné práce:

  • Komplexné projekčné práce
  • Úvodné koncepčné návrhy a štúdie
  • Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Realizačná projektová dokumentácia
  • Projekty zmeny stavby
  • Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
  • Autorský dozor