Naše služby

Spracovávame štúdie, analýzy a stratégie

  • Strategické dokumenty rozvoja dopravnej infraštruktúry na národnej úrovni
  • Spracovanie štúdií realizovateľnosti pre projekty rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry
  • Spracovanie analýz nákladov a prínosov (CBA) a multikriterálnych analýz (MCA)
  • Mestské a regionálne dopravné stratégie
  • Spracovanie špecifických analýz