Naše služby

Komplexné projektové riadenie výstavby projektov:

  • Projektový manažment riadenia výstavby
  • Poradenstvo v oblasti implementácie FIDIC
  • Riadenie zmluvného vzťahu s investorom
  • Komplexné riadenie zmenovej agendy
  • Komplexné riadenie nákladovej agendy
  • Služby stavebného dozora